Doprava zdarma při nákupu nad 1 500 Kč. Využijte!

O nás

Naše pracovní aktivity na rozvojových projektech nás kolem roku 2010 zavedly mezi konzumenty, pěstitele a propagátory moringy olejodárné v Etiopii. Nadchla nás jak moringa, tak svépomocná kooperativa žen, která moringu začala pěstovat a prodávat, aby lépe uživila sebe a své rodiny. 

 

 

Po seznámení s moringou a komunitou pěstitelů kolem ní jsme se pustili do hlubšího průzkumu a zjistili, že je moringa jako superpotravina v ČR v podstatě neznámá, a přitom ji Afričané intenzivně a přirozeně využívají a konzumují po generace. To, co na českém trhu tehdy bylo, nebylo kvalitní a bylo to poměrně drahé. Díky společnému nadšení se nám podařilo v roce 2015 založit značku mojeMORINGA - nyní už TIBIBIRI, která má za cíl fair trade spoluprací podpořit úsilí etiopských farmářů v čele s kooperativou žen, které moringu pěstují, sklízí a suší ve venkovské oblasti kolem Arba Minch.
 
Etiopské farmářky nejen, že v nás měly od začátku důvěru, ale ještě navíc projevují tak strhující entuziasmus, že jsme si projekt i spolupráci s nimi vyloženě zamilovali. Vidět jejich nadšení a radost při odkupu moringy je velkou motivací pro překonávání všelijakých etiopských i evropských byrokratických obstrukcí.
 
Co jsme nečekali, byl velmi silný sociální aspekt v jejich komunitě a mám radost, že jsme jej mohli naší spoluprací snad ještě posílit. Překvapilo nás, že farmářky vydělané peníze používají nejen pro svou vlastní potřebu, ale že v podstatě sdílejí vydělané peníze s jinými potřebnými ve vesnici. Například pomohly financovat pohřeb, když jejich sousedé neměli dostatek peněz. A našli bychom více příkladů. Náš etiopský obchodní partner Betigil nám zase opakovaně zdůrazňuje důležitost prodeje a exportu moringy pro lokální zaměstnanost, mnoho lidí by jinak bylo bez práce. Tento sociální přesah a vysoká míra solidarity nás upřímně velice pozitivně překvapila a nadchla.

 

 

V roce 2019 náš projekt získal 1. místo v SDGs (cenu udržitelných rozvojových cílů) v kategorii rozvojové spolupráce, což pro nás to byla velká čest. Do moringového projektu jsme šli s velikým zapálením a věnovali jsme mu (a stále věnujeme) spoustu sil a času. Čili toto ocenění pro nás byla skvělá zpětná vazba a měli jsme z něj velkou radost

V současné době projekt podporuje daleko širší komunitu a pozitivní dopady se stále zvyšují. Naše vzájemná spolupráce prospívá i krajině, jelikož s větším odbytem místní farmáři sází více stromů moringy olejodárné, což pomáhá zabraňovat erozi a je dobrou adaptační strategií na změnu klimatu.
 
Zde v České republice vyrábíme moringové produkty, kterými vám chceme moringu maximálně zpřístupnit jak pro konzumaci formou tablet či čajů, tak i pro aplikaci na kůži formou oleje, krémů, mýdel a dalších kosmetických produktů.

 Moringa TIBIBIRI pomáhá nejen vám ke zdraví a ke kráse, ale je férovým živobytím pro mnoho etiopských rodin.

 

 

Zpět do obchodu