Nakupte nad 1500 Kč a získejte DOPRAVU ZDARMA!

O nás

Naše pracovní aktivity nás s Petrem zavedly mezi konzumenty, pěstitele a propagátory moringy olejodárné v Etiopii. Nadchla nás jak moringa, tak svépomocný spolek žen, které moringu začaly pěstovat a prodávat, aby lépe uživily sebe a své rodiny. 

 

 

Díky společnému nadšení se nám podařilo v roce 2015 založit značku mojeMORINGA - nyní už TIBIBIRI, která má za cíl fair trade spoluprací podpořit úsilí těchto sedmnácti žen, které moringu pěstují, sklízí a suší ve venkovské oblasti kolem Arba Minch. V současné době projekt podporuje daleko širší komunitu a pozitivní dopady se stále zvyšují. Naše vzájemná spolupráce prospívá i krajině, jelikož s větším odbytem místní farmáři sází více stromů moringy olejodárné, což pomáhá zabraňovat erozi a je dobrou adaptační strategií na změnu klimatu.
 
Zde v České republice vyrábíme moringové produkty, kterými Vám chceme moringu maximálně zpřístupnit jak pro konzumaci formou tablet či čajů, tak i k aplikaci na kůži formou oleje, krémů, mýdel a dalších.

 Moringa Tibibiri pomáhá nejen vám ke zdraví a ke kráse, ale je férovým živobytím pro mnoho etiopských rodin.